Мэдээ

Бидэнтэй холбогдоорой

Нийгмийг эрх мэдлээр биш хэмжүүрээр хөтөлнө

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-06-22 — 5145 үзсэн

Хэрвээ бид хайрцаглагдаагүй бас цэгцтэй сэтгэлгээтэй бол юун Эйнштейн, Стивен Хокинг...

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-05-10 — 11443 үзсэн

Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нийгмийн загвар бидэнд байна уу?

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-04-26 — 1356 үзсэн

Системийн сэтгэлгээний талаарх ойлголтыг олон нийтэд түгээнэ.

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-03-02 — 679 үзсэн

Сүхбаатар аймагт ажиллалаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-12-19 — 454 үзсэн

"ТУС шийдэл нэвтрүүлэх" үйлчилгээний багийнхан Сүхбаатар аймагт ажиллалаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-12-19 — 298 үзсэн

Зорилгодоо хүрэхэд танай компани ямар загвартай байвал илүү зохимжтойг зөвлөнө

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-12-04 — 1068 үзсэн

Бизнесийн загварын  оношилгоо

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-08-28 — 513 үзсэн

ТУС үйлчилгээ байгууллагын эрүүл мэндэд анхаарна

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-08-09 — 447 үзсэн

ТУС шийдлийн практик сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Цэвлээ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-27 — 436 үзсэн

Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох үйлчилгээний хураамж 0₮

Цэвлээ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-22 — 399 үзсэн

ТУС үйлчилгээний нээлтийн үйл ажиллагаа

Цэвлээ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-21 — 480 үзсэн

Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох, бэхжүүлэх үйлчилгээ

Цэвлээ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-21 — 466 үзсэн
Мэдээнээс хоцрохгүй бай :

Манай нийтийн урсгалд оролцох.

Ангилал
Пайзууд