Мэдээ

Бидэнтэй холбогдоорой

Байгууллагын зорилго, зорилгыг хэрэгжүүлэхэд тулгардаг асуудлууд, асуудлыг шийдэх оновчтой арга зам сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-08-27 — 183 үзсэн

Нийгмийг эрх мэдлээр биш хэмжүүрээр хөтөлнө

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-06-22 — 5507 үзсэн

Хэрвээ бид хайрцаглагдаагүй бас цэгцтэй сэтгэлгээтэй бол юун Эйнштейн, Стивен Хокинг...

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-05-10 — 11911 үзсэн

Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нийгмийн загвар бидэнд байна уу?

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-04-26 — 1852 үзсэн

Системийн сэтгэлгээний талаарх ойлголтыг олон нийтэд түгээнэ.

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2018-03-02 — 817 үзсэн

Сүхбаатар аймагт ажиллалаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-12-19 — 558 үзсэн

"ТУС шийдэл нэвтрүүлэх" үйлчилгээний багийнхан Сүхбаатар аймагт ажиллалаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-12-19 — 388 үзсэн

Зорилгодоо хүрэхэд танай компани ямар загвартай байвал илүү зохимжтойг зөвлөнө

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-12-04 — 1223 үзсэн

Бизнесийн загварын  оношилгоо

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-08-28 — 615 үзсэн

ТУС үйлчилгээ байгууллагын эрүүл мэндэд анхаарна

Баяр БААСАНСҮРЭН (baasansuren@tussolution.mn)
2017-08-09 — 528 үзсэн

ТУС шийдлийн практик сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

админ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-27 — 537 үзсэн

Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох үйлчилгээний хураамж 0₮

админ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-22 — 478 үзсэн

ТУС үйлчилгээний нээлтийн үйл ажиллагаа

админ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-21 — 600 үзсэн

Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох, бэхжүүлэх үйлчилгээ

админ admin (erp@tussolution.mn)
2017-06-21 — 592 үзсэн
Мэдээнээс хоцрохгүй бай :

Манай нийтийн урсгалд оролцох.

Ангилал
Пайзууд