Clock Icon - Dark X Webflow Template
5
min read

“TUSS D+” програмын 4-р сарын шинэчлэлт

Програмын шинэчлэлтийн мэдээллийг танилцуулж байна

1. Шинэ хэрэглэгч бүртгүүлэхэд хялбар боллоо

  • Үйлчилгээний нөхцөлтэй хялбар танилцах
  • Бүртгэлээ хялбараар баталгаажуулах

2. Ажил /Task Managment System/ модулийн шинэчлэлт

Ажлын жагсаалт харах хуудаснаас хүссэн талбараа тохируулж харах боломжтой боллоо
Дэд воркспэйс жагсаалтаар харах боломжтой боллоо

3. Зорилго/Goal/ модулийн шинэчлэлт

Бид TUSS D+ V2 хувилбартаа зорилго хуудасны шинэчлэлтийг танилцуулсан билээ. Харин энэ удаа нэмэлт сайжруулалтуудаа хүргэж байна

Зорилгын сэтгэгдэл бичих формонд "@" тэмдэглэгээ хийж хариуцсан ажилтанд мэдээлэл хүргүүлээрэй!
Зорилгын гүйцэтгэлийн явцыг өнгөөр ялгаж харуулснаар зорилгын биелэлтээ хялбар хянаарай!
Зорилгоо ажлын гүйцэтгэлтэй холбож, зорилгын биелэлтээ автоматжуулаарай!

4. Долоо хоног /Weekly reporting system/ модулийн шинэчлэлт

Газар нэгжийн шаталсан бүтцийг "Долоо хоног" модулийн хэлтсийн гүйцэтгэлтэй уялдуулж хардаг боллоо.
Өдөр тутмын гүйцэтгэлийн тайлангаас нэгж оношилгоо болон ажлын дэлгэрэнгүй хуудас руу хандах  боломжтой боллоо.

5.Оролцогч тал/Stakeholder/ модулийн шинэчлэлт

Оролцогч талын мэдээлэл бүртгэх хуудаснаас хүссэн талбараа тохируулж хараарай!
Оролцогч талын мэдээлэл бүртгэх хуудсанд Tag хийх боломжтой боллоо
Байгууллагынхаа оролцогч талын мэдээллийг импорт хийж, оролцогч талын мэдээллийн сангаа хялбар бүрдүүлээрэй!

6. Оношилгоо /Diagnosis / модулийн шинэчлэлт

Та урт дараалалсан жагсаалт дундаас онцолж харах шаардлагатай оношилгоогоо Pin хийж ашиглаарай!

7. Ирц илгээх шийдэл

Та байгууллагын байршлын хамрах хүрээг тохируулах боломжтой боллоо

4-р сарын шинэчлэлтийн мэдээлэлтэй танилцсан танд баярлалаа.  Дараа сарын блогоор уулзацгаая. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доор имэйл хаягаа үлдээгээрэй.

“TUSS D+” програмын 4-р сарын шинэчлэлт

Програмын шинэчлэлтийн мэдээллийг танилцуулж байна

Latest articles

Browse all