Calendar Icon - Dark X Webflow Template
August 15, 2022
Clock Icon - Dark X Webflow Template
2
min read

Та ажлын байрны дарамтанд өртсөн байгаа юм биш биз?

Ажлын эерэг орчин нь ажилчдыг бэлэн байлгаж, урам зоригтой, ажилдаа сэтгэл хангалуун байлгадаг.

Монгол дахь ажлын байрны дарамт

Ажлын орчин гэдгийг хамгийн хялбараар тодорхойлбол таны ажлаа гүйцэтгэх орчин, хүрээлэн буй хүмүүсийн харилцаа, бие махбодын нөхцөл юм. Эдгээр элементүүд нь сайн сайхан байдал, ажлын байрны харилцаа, хамтын ажиллагаа, үр ашиг зэрэг нь ажилчдын эрүүл мэндэд нөлөөлдөг. Энэ үүднээс авч үзвэл ажилтны сэтгэл зүйн байдалд нөлөөлдөг нэг чухал хүчин зүйл бол компанийн соёл. 

Компанийн соёл нь оффисын орчин хортой эсвэл зөв байгааг тодорхойлдог хамгийн том хүчин зүйл юм. Тэгвэл компанийн соёлыг хэн бий болгож, тодорхойлдог вэ? Шууд утгаараа Гүйцэтгэх захирал, удирдах түвшний ажилтнууд юм. Тэдний бусадтай харилцах харилцаа, шийдвэр гаргалт, нөлөөллөөс шалтгаалж, бүхэл бүтэн компанийн ажилтнуудад яг тийм соёл тогтдог. Та ч гэсэн нэг өөрийн компанийн соёлыг бодоод үзээрэй, хэнээс их хамаарч байгаа вэ? Ингээд бодоод үзэхээр удирдах түвшний ажилтнуудын харизм, удирдах арга барил, ёс зүй, харилцаа зэрэг нь маш чухал байгаа биз. 

Том байгууллагыг соёл нь удирддаг
Дунд байгууллагыг менежмент нь удирддаг
Жижиг байгууллагыг захирал нь удирддаг

Компани нь ажилчдынхаа тогтвортой байдал, ажлын сэтгэл ханамж, сэтгэцийн эрүүл мэндийг хохироож бизнесийн үр дүнг чухалчлах үед оффисын орчин хортой.

Хортой буюу дарамт учруулж буй ажлын байрны орчны 5 шинж:

 • Ажилчдын хоорондын зөв харилцааны дутагдал
 • Тодорхой бус, буруу мэдээлэл дамжуулдаг эсвэл бүр мэдээлэл түгээдэггүй менежерүүд
 • Багийн гишүүдийн дунд ажил амьдралын тэнцвэргүй байдал
 • Чөлөө авах боломж бага байх
 • Үл хүндэтгэсэн ажилтан, менежерүүд

Тэгвэл ажлын эерэг орчинд юу багтдаг вэ?

Ажлын эерэг орчин нь бизнесийн амжилт, ажилчдын аз жаргалыг эн тэргүүнд тавьдаг. Хэрэв та ажлын эерэг орчныг бүрдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлбэл танай компанийн соёл ажил амьдралын эерэг тэнцвэрт байдлыг бий болгодог. Үүнийг хийх зарим аргуудыг дурдвал:

 • Алсын зайнаас ажиллахыг зөвшөөрөх. Танай хамт олон гэрээсээ хааяа эсвэл бүтэн цагаар ажиллах боломжийг олгодог зайнаас ажиллах бодлогыг боловсруулах нь тэдний ажил амьдралын тэнцвэрийг сайжруулж, ажлын таатай орчинд хувь нэмэр оруулах боломжтой. 2022 онд Пью судалгааны төв АНУ-ын 5800 гаруй ажилчдаас COVID-19 тахал ажлын зохион байгуулалтад хэрхэн нөлөөлсөн талаар судалгаа хийсэн. Судалгаанд хамрагдагсдын 64% нь долоо хоногт хэд хоног алсаас ажилладаг бол ажил амьдралын тэнцвэрт байдал сайжирсан гэж хариулжээ.
 • Ажлын уян хатан бодлогыг хэрэгжүүл. Уян хатан ажлын бодлогод хувь хүний хувьд хамгийн сайн тохирох эрлийз, шахсан, олон төрлийн ажлын хуваарь багтдаг. Уян хатан хуваарь нь ажилчдын ажил амьдралын тэнцвэрийг сайжруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.  
 • Нээлттэй харилцааг бий болго. Цаашид ажлын эерэг орчныг бүрдүүлэхийн тулд ажилтнууд болон удирдлагын хооронд хатуу шүүмжлэлээс айхгүйгээр санаа бодлын саадгүй урсгалыг дэмж. 
 • Санаачилгатай ажилтнуудын дэмжиж, урамшуулах. Эерэг ажлын орчин нь ихэвчлэн амралт, цалинтай чөлөө, сэтгэцийн эрүүл мэндийн өдрүүдийн боломжийн бодлого бүхий ажилтнуудыг тэтгэх шинэлэг багцуудыг багтаагаарай.

Удирдлагууд таатай орчин бүрдүүлэхдээ ямар хүчин зүйлсийг анхаарах ёстой вэ?

Ажлын эерэг орчныг бүрдүүлэхдээ өөрийн оффисын талбайг анхаарч үзээрэй. Дараах асуултуудыг асуу.

 • Танай ажилчид хэн нэгний орон зайг эзлэхгүйгээр ажлаа дуусгах хангалттай орчин, зайтай юу?
 • Та ажилтнууддаа цаг заваа хэрхэн зарцуулж байгаа талаар ил тод байлгахын зэрэгцээ тэдний хувийн орон зайг нь хүндэтгэж байна уу?
 • Та ажилтнууддаа завсарлага авах эсвэл ажлынхаа асуудлаар хамтран ажиллагсадтайгаа ярилцах боломжтой орон зайг санал болгож байна уу?

Та мөн оффисынхоо талбайгаас гадна бусад зүйлсийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Дараах асуултуудыг асуу.

 • Та ёс суртахууныг дээшлүүлж, компанийнхаа эрхэм зорилгыг биелүүлэхэд тус болохуйц багаар ажиллах боломжийг хэрхэн дэмжиж, идэвхжүүлдэг вэ?
 • Танай ажилтнууд компанийнхаа эрхэм зорилгыг тодорхой хэлж чадаж байна уу?
 • Ажилчид өвдөж эсвэл гэртээ хувийн хэрэгцээгээ хангах шаардлагатай үед алсын зайнаас ажиллахыг зөвшөөрдөг үү?
 • Та амралт, хувийн, өвчтэй, цалинтай амралтын өдрүүдийг хэдэн удаа зөвшөөрдөг вэ?

Эрүүл орчин бүрдүүлэх

Ажлын эерэг орчин нь ажилчдыг бэлэн байлгаж, урам зоригтой, ажилдаа сэтгэл хангалуун байлгадаг. Та ажлын байрны орчноо сайжруулахын тулд ажиллаж байхдаа хэрэгжүүлж буй арга барилдаа тууштай байгаарай. Таны ажилтнууд ялгааг анзаарч, өөрчлөлтөд талархах болно, та ч мөн адил.

Та ажлын байрны дарамтанд өртсөн байгаа юм биш биз?

Ажлын эерэг орчин нь ажилчдыг бэлэн байлгаж, урам зоригтой, ажилдаа сэтгэл хангалуун байлгадаг.

Latest articles

Browse all