Доорх жагсаалтад танай байгууллагад тулгардаг
асуудлууд байвал тэмдэглэнэ үү?

/Та байгууллагадаа тулгарч буй асуудлуудаа аль болох бүгдийг нь сонгох нь сорилын үр дүн бодитой гарахад эерэгээр нөлөөлнө./


Доорх жагсаалтад танай байгууллагад тулгардаг
асуудлууд байвал тэмдэглэнэ үү?

/Та байгууллагадаа тулгарч буй асуудлуудаа аль болох бүгдийг нь сонгох нь сорилын үр дүн бодитой гарахад эерэгээр нөлөөлнө./


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Доорх жагсаалтад танай байгууллагад тулгардаг
асуудлууд байвал тэмдэглэнэ үү?

/Та байгууллагадаа тулгарч буй асуудлуудаа аль болох бүгдийг нь сонгох нь сорилын үр дүн бодитой гарахад эерэгээр нөлөөлнө./


16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Доорх жагсаалтад танай байгууллагад тулгардаг
асуудлууд байвал тэмдэглэнэ үү?

/Та байгууллагадаа тулгарч буй асуудлуудаа аль болох бүгдийг нь сонгох нь сорилын үр дүн бодитой гарахад эерэгээр нөлөөлнө./


31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
38.
39.
40.
41.
42.
42.
43.
44.
45.


ТАНЫ БОДЛООР ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГАД ӨӨР ЯМАР АСУУДАЛ ТУЛГАРЧ БАЙНА ВЭ?


/Аливаа доголдлоос үүдэн бий болсон үр дагаварын илрэн гарах хэв шинжийг АСУУДАЛ гэнэ./

/Та асуудлаа 140 тэмдэгтэнд багтаан бичнэ үү/

Асуудал-1
Системийн шинжээч

Э.Хулан

Танай байгууллагад тулгарч буй асуудлуудыг бүртгэлээ.Та дараагийн алхамаас үр дүнгээ харна уу