Google API үйлчилгээний хэрэглээний тодруулга

TUSS D+ нь ажлын удирдлагын дижитал шийдлийг сайжруулах орилгоор Google API үйлчилгээг ашигладаг . Бид Google-ийн бодлогын дагуу хэрэглэгчийн мэдээллийг боловсруулж, холбогдох зөвшөөрөл хүсч, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг. TUSS D+-ийн Google API-аас хүлээн авсан мэдээллийг ашиглах, шилжүүлэх нь "Google API үйлчилгээний хэрэглэгчийн мэдээллийн бодлого", түүний дотор "Хязгаарлагдмал ашиглалт"-ын шаардлагыг дагаж мөрдөх болно.