Баг хамт олон

ТУС Солюшн компанийн гүйцэтгэх удирдлагын танилцуулга

Tussolution

Tussolution

CEO
Б.Баярцэнгэл

Гүйцэтгэх захирал

CSO
Т.Ариунаа

Системийн инженерчлэлийн үйлчилгээний газрын дарга

CTO
Ж.Батдорж

Системийн архитектур, хөгжүүлэлтийн газрын дарга

COO
Б.Жавзандулам

Системийн үйл ажиллагааг дэмжих газрын дарга