Баг хамт олон

ТУС Солюшн компанийн гүйцэтгэх удирдлагын танилцуулга

CEO
Б.Баярцэнгэл

Гүйцэтгэх захирал

CSO
Т.Ариунаа

Системийн инженерчлэлийн үйлчилгээний газрын дарга

CTO
Ж.Батдорж

Системийн архитектур, хөгжүүлэлтийн газрын дарга

COO
Б.Жавзандулам

Системийн үйл ажиллагааг дэмжих газрын дарга