Clock Icon - Dark X Webflow Template
5
min read

“TUSS D+” програмын 11-р сарын шинэчлэлт

"Boost Your Team's Productivity with the Latest Update to TUSS D+"

Сайн байна уу.  Оны сүүлчийн сар 12-р сарын мэнд. "TUSS D+" программын 11-р сарын шинэчлэлтийг хүргэж байна.

1. Хэрэглэгчийн ирцийг тухайн өдөр дамнаж бүртгэх боломжтой боллоо.

Бид хэрэглэгчийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг тооцож TUSS D+ программ дээр ирциийг 24/48 цаг зэрэг шийдлээр бүртгэх боломжтой боллоо.

2. Ажлын жагсаалт хуудсанд албан тушаал, ажлын байр харуулдаг боллоо.

Ажлын жагсаалт хуудаснаас ажлын байр баганыг сонгосноор тухайн ажлын хариуцагчийн ажлын байр болон албан тушаалуудыг харуулдаг боллоо.

3.  Давтамжтай ажил үүсгэх илүү хялбар боллоо.

Ажил үүсгэх хэсгийн үүсгэх товчлуурын хажууд байрлах тэмдэглэгээ дээр дарснаар давтамжтай ажил үүсгэх хуудас руу шилжих болно.

4. Та төхөөрөмжний keyboard-аас үйлдэл хийх боломжтой боллоо.  

Shift + N -> Тухайн хуудас дээр байрлах шийдлийг үүсгэх үйлдэл.

Shift + F -> Тухайн хуудсаас хайх.

Shift + A -> Бүх баганыг сонгох

Alt + Shift + N -> Ажил үүсгэх хэсэг рүү үсрэнэ.

5.  Ажлын дэлгэрэнгүй хуудаснаас алгоритм руу үсрэх.

Алгоритм руу шилжих амархан боллоо та ажлын дэлгэрэнгүй хуудаснаас тухайн ажлыг гүйцэтгэж байгаа алгоритм дээр дарах үед алгоритм хуудас руу шилжих болно.

6. Хиймэл оюун ухаан ашиглан ирэх 7 хоногт хийх шаардлагатай ажлуудыг санал болгох, цагаа төлөвлөх боломжтой боллоо.

“TUSS D+” програмын 11-р сарын шинэчлэлт

"Boost Your Team's Productivity with the Latest Update to TUSS D+"

Latest articles

Browse all