Clock Icon - Dark X Webflow Template
5
min read

“TUSS D+” програмын 2024 оны 3-р сарын шинэчлэлт

"Boost Your Team's Productivity with the Latest Update to TUSS D+"

Сайн байна уу? 3-р сард TUSS D+ програмд шинээр орсон хөгжүүлэлтүүдийг танилцуулж байна

1. Ажлын гүйцэтгэлийн оноо бүртгэх хөгжүүлэлт

2. Профайл хуудас шинэчлэгдлээ.

Профайл хуудсанд тухайн өдөр үүссэн ажил, оношилгооны дэлгэрэнгүй мэдээлэл, цаг бүртгэл, зорилго, ээлжийн амралт, оффсайтууд харагддаг боллоо.

3. Чөлөөний хүсэлт илгээх форм шинэчлэгдлээ.

4. Хоцорсон цагийг харуулдаг боллоо.

Та цаг бүртгэлийн хуудаснаас байгууллагын ажилтнуудын хоцорсон цагийн мэдээллийг хараарай

5. Ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд шаардлагатай шалтгаан, тайлбар бичих боломжтой боллоо.

Ажлын өөрчлөлтийн ерөнхий хуудсанд тайлбар бичих боломжтой болсон.

6.Ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд шаардлагатай шалтгаан, тайлбар бичих боломжтой боллоо.

Давтамжтай ажлууд дээр автоматаар давтамжийг тодорхойлох tag үүсэж байгаа тухайн tag дээр дархад tag-аар шүүлт хийгдэнэ.

“TUSS D+” програмын 2024 оны 3-р сарын шинэчлэлт

"Boost Your Team's Productivity with the Latest Update to TUSS D+"

Latest articles

Browse all